رزومه نوشته ای است که در ان متقاضی کار مشخصات , میزان مهارت ها , سطح تحصیلات ,تجربیات کاری , توانایی ها , و معرفی کلی از خود جهت بررسی و مصاحبه به کارفرما پیشنهاد می دهید  .

معمولا در رزومه های میزان استاندارد بودن آن ها و تاثیر گذاری آنها بر روی کارفرمایان به داشتن مهارت های کافی علمی و تجربی افراد بستگی دارد /.

از این رو میتوان با داشتن یک رزومه قوی شانس بیشتری برای در اختیار گرفتن قرار مصاحبه از کارفرما دریافت نمود /.