به اطلاع متقاضیان شرکت در ازمون کارشناسی رسمی دادگستری می رساند بر اساس مصوبه عالی کارشناسان رسمی دادگستری- ثبت نام از متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری از روز جمعه 1395/02/17 مصادف با مبعث رسول گرامی اسلام (ص) اغاز خواهد شد ..

متقاضیان جهت شرکت در ازمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری میتوانند از تاریخ 18 اردیبهشت با مراجعه به این سایت و پیگیری لینک ثبت نام جهت شرکت در ازمون استخدامی اقدام نمایند ..